ДАРИ & ПОМОГНИ

на деца в нужда

Можете да подкрепите програмите на Фондация „И АЗ МОГА“ в помощ на деца със специални нужди и техните семейства като направите дарение чрез:
Банков превод и PayPal.
Благодарим Ви!

Фондация И АЗ МОГА
Юробанк България
IBAN: BG15BPBI79421080910101

Благодарим Ви за щедрото дарение! Вашият ангажимент да помагате на деца със специални нужди и да подобрите качеството на живот за тях и техните семейства е искрено оценен!
Можете да получите разписка за направеното дарение и вашия принос.