Подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства

И АЗ МОГА подпомага над 650 деца със специални нужди и техните семейства, като насочва дарители към тях и предоставя финансова и нефинансова подкрепа.Разходите за пълноценен живот на дете със специални нужди включват: 
рехабилитация, консултации, лекарствени средства, памперси, диетична храна, постоянен придружител/асистент, специализиран транспорт и др.

Грижата за дете със специални нужди изисква закупуването на специални приспособления, разходи за процедури, консултации и терапия (предимно извън България), които зависят от индивидуалното състояние на детето и могат да достигнат до хиляди левове.